Šikana. Prečo si pred ňou nezatvárať oči? 

Šikana nie je len o šikanovanom, šikanujúcom a svedkoch šikany. Je to rozšírený problém, ktorý sa týka celej spoločnosti.

Každý z nás môže urobiť niečo pre to, aby nedochádzalo k šikane v školách alebo mimo nej. Kľúčová je prevencia, teda vedieť o šikane čo najviac, rozprávať sa o nej v školách, napríklad v rámci triednických hodín a hlavne ju považovať za problém. Nikto nemá právo ubližovať druhému!

Ak sa ťa šikana priamo týka, alebo si jej svedkom, nenechávaj to len tak! Ubližuješ nielen sebe, ale aj ostatným, pretože za agresiou šikanujúceho je problém, ktorý nedokáže vyriešiť inak, ako šikanovaním. Navyše ak jeho agresia zostane nepovšimnutá, bude si svoju zlosť a frustráciu vybíjať na ďalších a ďalších.

Čo je šikana?

Šikana je agresívne správanie, ktoré sa často opakuje. Zvyčajne je namierené proti tým, ktorí sa nevedia brániť alebo sa nejakým spôsobom odlišujú, napríklad vzhľadom, vlastnosťami či sociálnym statusom. Cieľom takéhoto správania je druhému zámerne ublížiť, zastrašiť ho alebo ponížiť.

Existuje viacero foriem šikany, ako napríklad priama alebo nepriama, kyberšikana, fyzická, emocionálna či sexuálna šikana.

Ako riešiť šikanu?

Šikana je problém, ktorý si zaslúži pozornosť celej spoločnosti, pretože sa netýka len škôl. Šikana sa vyskytuje i na pracoviskách. Ak si obeťou šikany, porozprávaj sa s rodičmi, triednou učiteľkou alebo školskou psychologičkou. Oni budú vedieť, ako postupovať ďalej.

Stal si sa svedkom šikany? Nedovoľ, aby si šikanujúci zvyšovali svoje sebavedomie tým, že ubližujú slabším. Naber odvahu a rieš to buď s rodičmi, alebo učiteľmi. Obráť sa na svojich kamarátov. Hlavne si to nenechávaj pre seba. Svet sa zmení k lepšiemu len vtedy, keď každý z nás priloží ruku k dielu, napríklad aj tým, že začne o šikane rozprávať. Navyše pomôžeš aj šikanujúcemu, pretože dostane šancu svoje problémy riešiť.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.