Princípy práce
„Klub na Peknej je vedený o.z. Mládež ulice a predstavuje nízkoprahové centrum, čo znamená, že tu platí niekoľko zásad, na ktoré sa môžeš vždy spoľahnúť.”

Zásady:

„Plné znenie základných princípov nízkoprahových centier si vieš pozrieť tu www.nizkoprah.sk/asociacia