Faktor šťastia

Ľudia si navzájom zvyknú popriať “veľa šťastia”, sú poverčiví a nechcú pokúšať šťastenu. Ale čo šťastie v skutočnosti znamená? Dá sa dosiahnuť alebo pritiahnuť?

Šťastie. Druhým ho prajeme a sami po ňom túžime. Spájajú sa s ním výhry v športových zápasoch, šťastie v kartách alebo úspech na skúškach. Šťastie je v našej základnej slovnej výbave. Ale zamysleli sme sa nad ním hlbšie?

Šťastie si vysvetľujeme tak, že ide o vonkajšiu, nekontrolovateľnú skutočnosť. Alebo šťastie ako vlastnosť osoby, ktorá vie „skryto“ ovplyvňovať udalosti. Často hovoríme, že výsledky v testoch alebo športoch sú ovplyvnené náhodnými udalosťami, ktoré nikto nemôže predpovedať. Napríklad zlý spánok, nevhodné počasie alebo test s otázkami, ktoré sme sa nestihli naučiť. Náhodné faktory ovplyvňujúce výsledok predstavujú pre nás šťastie/nešťastie závislosti od toho, ako sa nám veci zdali.

Definovať šťastie nie je jednoduché a aj preto, že neznamená presne to isté pre všetkých a všade. Šťastie v rôznych jazykoch môže mať dokonca odlišné významy. Podľa Slovníka slovenského jazyka je šťastie priaznivá zhoda okolností, priaznivá udalosť, zdar alebo úspech.

Avšak, šťastie nikto nad nami neriadi a nie je to ani mystická sila. Koncept šťastia bol aj v minulosti súčasťou diskusií veľkých filozofov. Dnes sa vedú psychologické výskumy, ktoré skúmajú šťastie a to, ako ovplyvňuje naše vnímanie udalostí a ľudí. Väčšina psychologických prác o šťastí sa zaoberá spôsobom, akým ľudia vytvárajú konkrétne vysvetlenia, prečo sa udalosti stali alebo prečo sa ľudia konkrétne zachovali.

Psychológ Richard Wiseman sledoval vo svojom výskume ľudí, ktorí sa pokladajú za šťastných alebo nešťastných. Jeho 10-ročná štúdia o povahe šťastia odhalila, že ľudia si do veľkej miery môžu za svoje šťastie (resp. nešťastie) sami. Výsledky tiež ukazujú, že je možné zvýšiť množstvo šťastia, s ktorým sa ľudia v živote stretávajú. Šťastní ľudia si (podľa Wisemana) vytvárajú svoje vlastné šťastie prostredníctvom štyroch základných princípov. Ak budeš praktizovať tieto 4 princípy, môžeš k sebe “pritiahnuť” šťastie:

1. Maximalizuj šancu príležitostí

Buď otvorený novým možnostiam. Všímaj si a vytváraj nové príležitosti okolo seba a reaguj na ne.

2. Počúvaj svoju intuíciu

Rozhodnutia na základe dobrého pocitu, tušenia, ťa môžu priblížiť k šťastnému rozhodnutiu.

3. Pozitívny postoj

Osvoj si odolný postoj, ktorý premieňa smolu na šťastie. Obrátiš tým zlé skúsenosti na dobré. Nastavenie mysle napr. ak pred teba spadne balvan, môžeš si myslieť, že máš smolu, alebo si povieš, že máš šťastie, pretože sa ti nič nestalo.

4. Očakávaj, že sa stanú len dobré veci

Maj od života pozitívne očakávania a sebanaplňujúce sa “proroctvá”.

Tieto princípy majú povzbudiť ľudí, aby sa vzdialili od “magického” spôsobu myslenia a nadobudli racionálnejší pohľad na šťastie. To, ako zareagujeme na okolnosti v našich životoch, môže mať vplyv na naše šťastie. Môžeme teda povedať, že vytvárať si vlastné šťastie prostredníctvom našich myšlienok a správania je možné.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.