Čo je toxický vzťah? Ako z neho von?

Máš kamoša, s ktorým tráviš veľa času, no ubíja ťa to? Cítiš sa po stretnutí s ním smutný, vystresovaný či unavený? Pozor, môže ísť o toxický vzťah.

Určite si už počul, čítal alebo zažil na vlastnej koži, že ak majú vzťahy fungovať, treba na nich pracovať. Občas je to poriadna drina. Ani dobré kamarátstva sa nezaobídu bez hádok či dní, keď sa dvaja spolu nerozprávajú, cítia hnev či smútok. Napriek tomu v nich nechýba vzájomná úcta a rešpekt. To sa však nedá povedať o toxickom vzťahu.

Čo je toxický vzťah

Jedna z najvýstižnejších definícií toxického vzťahu je z knižky Toxic People (Simon & Schuster, 1995) od americkej odborníčky na komunikáciu a reč tela a autorky kníh, Lillian Glass. Toxický vzťah definuje ako: “akýkoľvek vzťah medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom nepodporujú, v ktorom dochádza ku konfliktom a jeden sa snaží podkopať druhého, v ktorom je konkurencia, neúcta a nedostatok súdržnosti.” Dôležité je pripomenúť, že ide o neustále buď vedomé, alebo nevedomé podkopávanie toho druhého vo vzťahu.

Znaky toxického vzťahu

Toxický vzťah nemusí byť iba o násilí, zneužívaní, obťažovaní, závisti či žiarlivosti, ktoré sú jasnými signálmi toxického vzťahu. Pozornosť zbystri už vtedy, keď ti akýkoľvek vzťah neprináša radosť a, naopak, pociťuješ smútok, úzkosť, stres či nervozitu.

Zistil si, že tvoj kamoš ťa nepodporuje v tom, aby si bol úspešný? Chýba vo vašich rozhovoroch rešpekt a láskavosť? Nehovorí ti pravdu, neustále mešká a vždy zabudne na tvoje narodeniny? Len málokedy dodrží slovo? Neprináša ti stretávanie s ním radosť? Úprimne odpovedz na tieto otázky a zároveň počúvaj svoju intuíciu. Zistíš, či žiješ v toxickom vzťahu.

Čo robiť?

Všetko závisí od toho, o akú formu toxického vzťahu ide. V prípade násilia, zneužívania či obťažovania je nutné zdôveriť sa človeku, ktorému veríš, ideálne rodičom, triednej učiteľke alebo školskému psychológovi. Tí budú vedieť, ako postupovať ďalej.

Ak ide o „jemnejšiu” formu toxického vzťahu, a máš pocit, že kamarátsky vzťah ešte stojí za záchranu, preber to s dotyčným kamošom. Úprimne mu povedz, ako vnímaš vaše kamarátstvo, čo ti vadí a nad čím sa trápiš. Ak si chybu prizná a bude sa usilovať o nápravu, zároveň ty cítiš, že si zaslúži ešte jednu šancu, daj mu ju. V opačnom prípade nemá zmysel udržiavať vzťah, ktorý ťa ubíja.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.