Extrémizmus očami dieťaťa a učiteľa

Extrémizmus je útok na základné práva a slobody v demokracii, ktoré sú garantované ústavou jednotlivých krajín a medzinárodnými dokumentami.

Život v demokratickom zriadení je zrejme aj pre teba samozrejmosťou. Podľa Organizácie spojených národov je na svete 195 štátov, čiže krajín s vlastnými hranicami a nezávislou vládou. Avšak na svete existuje iba 93 krajín so základnými demokratickými právami. V tých ďalších panuje nejaký autokratický režim.

Nie každý je stotožnený s aktuálnym spoločenským poriadkom. Existujú snahy narušiť ho, pretože demokratické zriadenie nepokladajú za vhodné. Spravidla presadzujú alternatívu. Áno, hádaš správne, takíto ľudia sa označujú za extrémistov.

Čo je to extrémizmus

Demokracia je založená na občianskom spolunažívaní v rámci demokratických princípov, ďalej na rovnosti ľudí a slobode jednotlivca. Ak sa objavia názory, postoje alebo činnosti vyznačujúce sa hrubosťou a násilím zameraným proti zásadám demokracie, ide o extrémizmus.

Ako sa prejavuje extrémizmus

S extrémizmom sympatizujú aj mnohí mladí ľudia na základných a stredných školách. Zistíš to podľa spôsobu ich myslenia, správania, konania, ale aj podľa výzoru a vonkajších prejavov.

Ak sa niekto z tvojich spolužiakov alebo kamarátov vyjadruje negatívne o určitej skupine ľudí, napríklad na základe rasy, pohlavia či národnosti, fyzicky napadne iného človeka, nosí oblečenie sympatizujúce a propagujúce extrémizmus, šikanuje druhých kvôli vierovyznaniu alebo národnosti, nemal by si si pred tým zatvárať oči a riešiť to s rodičmi, učiteľmi či psychológom.

Nie si si stále istý, kto je extrémista? Pozri si toto krátke video, ktoré ti to vysvetlí.

Prevencia extrémizmu

Najdôležitejšiu rolu v prevencii extrémizmu zohrávajú aj v tomto prípade rodičia a učitelia. V školách je nevyhnutné všímať si prejavy extrémizmu, rozprávať sa o ňom a viesť deti k tomu, že demokracia je záležitosťou každého z nás. Aj teba!

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.