Mobil ako rušivý faktor

Ako dosiahnem to, aby ma môj telefón prestal rozptyľovať? A vedel/a sa sústrediť na iné veci?

Dnes už má mobil každý a zdá sa, že stratil svoju prvotnú funkciu. Mobil už nepoužívame len na telefonovanie, je to naša pracovná pomôcka, spojenie so svetom a priateľmi. Každú voľnú chvíľu vypĺňame s telefónom. Stále nás drží vo vytržení pomocou nových notifikácií, srdiečok zo sociálnych sietí, alebo správ. Avšak, mobil je aj naším hlavným zdrojom rozptýlenia (v negatívnom slova zmysle).

Mobil obmedzuje našu pozornosť. Menej sa koncentrujeme na to, kde a s kým sa nachádzame. V menšej miere sme prítomní. Alebo sa vôbec nevieme sústrediť na učenie. Niekedy môže druhým prekážať, že pri stretnutí s nimi im nevenujeme úplnú pozornosť. Ak pozeráme do obrazovky, inému to môžeme vysielať signál že nie je pre nás dôležitý. Telefón narúša aj prostredie v ktorom sa práve nachádzame. Napríklad zvonenie telefónu v divadle alebo v kostole sa považuje za vyslovene neslušné.

Ako je možné, že prostriedok, ktorý nám tak dobre slúži, je súčasne aj našim najväčším súperom?

Smartfon a jeho obsah sú dnes nastavované tak, aby sme na ňom trávili čo najviac času. V dokumentárnom filme Sociálna dilema (angl. The Social Dilemma) sa hovorí o tom, že mobily sú naprogramované tak, aby udržali používateľov čo najaktívnejších. Upozornenia majú len jeden účel: vtiahnuť nás do aplikácie, aby sme tam strávili viac času a pozornosti, čo znamená vyšší zisk pre technologické spoločnosti. Čo pre teba znamená vyrušenie pri činnosti, ktorú robíš a stratu času.

Môžeme povedať, že väčšina ľudí nemá kontrolu nad svojím užívateľským správaním, čo má negatívny vplyv na ich produktivitu. Čo môžeš urobiť ty?

5 tipov, ako sa nenechať rozptyľovať telefónom:

1.Vypni si upozornenia alebo hlasitosť a vibrovanie mobilu.

2. Vymaž si niektoré aplikácie, ktoré ti berú veľa času a nedávajú ti nič užitočné.

3. Môžeš obmedziť čas na obrazovke. Existujú aj aplikácie (napr. Screentime ), v ktorých si nastavíš obmedzenie na konkrétnu aplikáciu. Napr. na instagrame budeš len hodinu denne a potom ti telefón appku „zakáže”.

4. Neotváraj správy hneď ráno. Podľa štúdie až 4 z 5 majiteľov smartfónov kontrolujú svoje telefóny 15 minút po prebudení. Vyhni sa smartfónu prvých 30–60 minút dňa. Namiesto toho môžeš využiť ráno na to, aby si sa v niečom zlepšil, pracoval na svojich cieľoch a pripravil sa na úspešný deň.

5. Maj iné aktivity, mimo mobilu! 🙂

Mozog túži po stimuloch a rozptýleniach, je to v našej ľudskej povahe. Chceš napĺňať potrebu nutkavým preverovaním sociálnych sietí? Alebo precvičovaním novej zručnosti či čítaním knihy? Ako budeme tieto stimuly ovládať a napĺňať je len na nás.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.