Tolerancia: prečo a ako byť tolerantným? 

Tolerancia je zručnosť, ktorú si môžeš osvojiť. Vďaka nej bude tvoj život i bytie ostatných harmonickejšie a pokojnejšie.

Čo je tolerancia?

Ako sa prejavuje tolerancia? Kladieš si tieto otázky a nevieš na ne s presnosťou odpovedať? Slovník cudzích slov definuje toleranciu ako “rešpektovanie cudzieho presvedčenia, cudzích názorov, znášanlivosť, trpezlivosť”. Slovník slovenského jazyku ju popisuje ako “znášanlivosť voči názorom a presvedčeniu druhých”.

Ak si tolerantný, môžeš o sebe povedať, že akceptuješ názory a presvedčenie druhých, aj keď žijú spôsobom života, s ktorým sa nestotožňuješ. Svoje názory nepovyšuješ nad názory ostatných a to ani vtedy, keď si na sto percent presvedčený o svojej pravde. Jednoducho sa vieš bez väčších ťažkostí vnútorne vysporiadať s tým, že ľudia si môžu žiť, ako chcú a majú na to plné právo.

Máš pocit, že máš v tomto smere medzery? Nevadí, pretože tolerancia je zručnosť, ktorú si vieš prácou na sebe osvojiť.

Tipy, ako byť tolerantný

Naučiť sa byť tolerantným sa oplatí. Prinesie ti to harmonickejšie vzťahy s ostatnými a okrem toho ti otvorenosť voči iným názorom pomôže v osobnom rozvoji.

Prvým krokom k tomu, ako sa stať tolerantnejším, je prevziať zodpovednosť za svoje pocity. Keď ti niekto povie niečo, čo sa ti nepáči, s čím sa nestotožňuješ a pocítiš negatívne emócie, ako hnev či frustráciu, prijmi to. Povedz si, že sú to pocity a nemusia v tebe pretrvávať. Závisí to iba od teba.

Príčinou netolerancie môže byť to, že druhým nerozumieš. Otvorenejšiu myseľ získaš tak, že budeš nadväzovať nové priateľstvá, spoznávať iných ľudí či kultúry prostredníctvom cestovania. Týmto jednoduchým spôsobom sa naučíš akceptovať druhých.

Okrem toho je dôležité trénovať rešpekt. Keď sa s druhým nestotožňuješ, uvedom si, že je jeho právom žiť a myslieť tak, ako chce on. Ty máš rovnaké právo. Ak chceš od ostatných, aby k tebe boli tolerantní, buď taký aj ty k nim.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.