Smrť blízkeho človeka: Čo prežívaš a ako sa s tým vyrovnať?

Ak si aj ty v nedávnej, poprípade ďalekej minulosti zažil smrť blízkeho človeka, pravdepodobne ti nebolo všetko jedno. Všetci sme totiž ľudia a máme city. Preto nás akákoľvek smrť človeka, ktorého sme poznali, zarmúti.

Po oznámení smrti sa vyskytne bezprostredný emociálny šok, ktorý pretrváva u človeka dlhšiu dobu. Pri každej spomienke sa môže vyskytnúť smútok a žiaľ, čo je však pochopiteľné a normálne. Ako dlho je normálne smútiť? V tomto prípade záleží najmä od okolností. Vo väčšine situácií sa to pohybuje v priemere niekoľkých mesiacov. Ak pociťuješ smútok dlhšie, po dobu niekoľkých rokov, mal by si navštíviť odborníka, poprípade sa obrátiť na neziskovú organizáciu Plamienok.

Ako sa vyrovnať so smrťou človeka?

Vyššie sme si spomínali, že po náhlej strate človeka nastupuje emocionálny šok. Je to fáza, kedy si odmietaš priznať, že ti niekto milovaný zomrel. Cítiš sa tak, ako keby sa ťa to ani netýkalo, no opak je pravdou. Neskôr nastupuje fáza, kedy si uvedomíš stratu človeka a snažíš sa to istým spôsobom prijať. Aj napriek tomu, že je to náročné, prežívaš noci plné plaču a cítiš sa ako bez života, nakoniec ten fakt prijmeš. 

Plač a hnev sú bežné prejavy smútku. Je normálne, že si nahnevaný a je normálne, že za milovaným človekom ti je smutno. V prípade, že pociťuješ pocit viny, skús ho odohnať. Za smrť človeka rozhodne nemôžeš a všetko je tak, ako má byť.

Život ide ďalej...

Aj napriek tomu, že si prvé mesiace budeš nahovárať, že už nič nebude tak ako predtým, mýliš sa. Najhoršie, čo môžeš urobiť je, že budeš neustále smútiť, čo môže byť spúšťačom aj chronických úzkostných stavov. Milovaný človek, o ktorého si prišiel by si rozhodne želal to, aby si bol v živote šťastný. Aj cez to, že prvé mesiace budeš smútiť, jedného dňa sa cez to budeš musieť preniesť. Všetko je to len v tvojich rukách, preto by si sa mal rozhodnúť správne a žiť svoj život naplno každý jeden deň.

Prečo je pre teba ťažké prijať to, že si stratil blízkeho človeka? Či už ide o rodinu alebo kamarátov, vždy sa jedná o ľudí, s ktorými si kedysi mal určitý citový vzťah. Prijať ich smrť je pre teba spočiatku nepredstaviteľné. Dôvodom je tvoj vlastný strach z toho, ako to bude bez nich. Okrem iného, dnešná moderná doba nás častokrát izoluje od bežnej prítomnosti úmrtia človeka.

Vedel si o tom, že kedysi sa smrť oslavovala? Pravdepodobne ti to teraz príde šialené, no je to tak. Samozrejme, dôvod oslavy nebol ten, že by sa ľudia tešili zo smrti blízkeho. Išlo len o uctenie si jeho pamiatky a zaspomínanie si na časy s nebohým človekom. Hlavný dôvod bol najmä ten, že pre zosnulých život nekončil, práve naopak. Vstupovali do iného života. Do života, kde sa napokon všetci raz stretneme a budeme to oslavovať spoločne.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.