Perfekcionizmus: ako ho rozpoznať a riešiť

Perfekcionizmus je o snahe byť bezchybný. Ak sa usiluješ o dosiahnutie dokonalosti, zrejme máš menší problém.
Možno o tom vieš a často si v duchu hovoríš: „Som perfekcionista.” Alebo to iba niekde vo vnútri tušíš, pretože sa zvykneš stresovať nad dosiahnutím svojich cieľov viac ako ostatní a s výsledkom si aj tak spokojný len málokedy. Prehnaná kontrola nad vecami, ale aj ľuďmi je typickou črtou perfekcionizmu. Aké sú ďalšie a ako sa zbaviť perfekcionizmu?

Znaky perfekcionizmu

Máš tendenciu veci nadmerne kontrolovať, si zameraný na výsledok a táto snaha ťa vyčerpáva? Je to znak toho, že si zrejme perfekcionista. Okrem toho sa perfekcionizmus vyznačuje myslením buď všetko, alebo nič. To znamená, že chceš všetko na sto percent, a keď to tak nie je, vnímaš to ako prehru či zlyhanie a si z toho frustrovaný.

Náročné na tom je aj to, že sa bojíš o dosiahnutie svojho cieľa a prehnaný strach vyčerpáva. Si preslávený tým, že si kritický k sebe i ostatným.

S perfekcionizmom je spojená aj prokrastinácia (chorobné odkladanie úloh na neskôr) a nízke sebavedomie.

Keď sa k tebe dostane konštruktívna kritika, berieš ju osobne a reaguješ defenzívne, čiže ťa nevyprovokuje k výkonu, ale naopak.

Ako sa zbaviť perfekcionizmu

Si si istý, že si perfekcionista a chceš s tým niečo urobiť? Výborne! Neriešený perfekcionizmus môže totiž viesť k úzkostným stavom a tiež býva spojený s obsedantno-kompulzívnou poruchou.

Prvým krokom k zmene je uvedomiť si, že máš problém. Dobrou správou je, že na väčšinu z nich existuje riešenie. Ak to tak nie je, potom musíš veci prijať a zmeniť uhol pohľadu. Našťastie, perfekcionizmu sa to netýka, pretože môžeš na sebe pracovať a perfekcionistické tendencie eliminovať.

Medzi účinné stratégie patrí pozitívna sebareflexia – prestaň o sebe hovoriť a rozmýšľať negatívne, sústreď sa na svoje silné stránky a rozvíjaj ich, píš si denník, stopuj negatívne myšlienky. Tiež je dôležité, aby si sa neporovnával s ostatnými. Tráv čo najmenej času na sociálnych sieťach, pretože mnohé z toho, čím sa ostatní prezentujú, má ďaleko od reality.

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.