Vzťahy v triede

Ako podporiť dieťa, keď má obavy zo školy? Vieme mu pomôcť k budovaní lepších vzťahov v triede?

S pribúdajúcim vekom si deti čoraz viacej uvedomujú svoje postavenie v spoločnosti. Ich postavenie v rodine je zvyčajne jasné, no v školskej triede, medzi kamarátmi si svoje miesto musia nájsť. Jedným z predpokladov na to, aby dieťa zvládlo sociálny tlak a vedelo mu aj odolávať, je jeho rodinné zázemie. Deti potrebujú veriť vlastným silám a schopnostiam. A k tomu im výrazne môžu pomôcť rodičia aj učitelia.

Pozitívne vzťahy v triede nevznikajú len tak náhodou. Ako väčšina vecí, aj oni si vyžadujú snahu a prax. Typy na preventívne aktivity:

1. Tri Brány

Je dôležité aby sa všetky deti v triede rešpektovali a s tým súvisí aj to, ako sa spolu rozprávajú. Jednoduchý spôsob, ako precvičiť vedomú reč je technika „tri brány“. Predtým, ako prehovoria voči spolužiakom, musia slová prejsť tromi bránami (otázkami):

• Je to pravda?
• Je to užitočné?
• Je to láskavé?

2. Empatia

Empatia je kľúčovou zložkou pozitívnych vzťahov, prehlbuje citlivosť a porozumenie. Aj keď sa empatia rozvíja prirodzene, možno ju pestovať a rozvíjať.
Snažme s deti viesť k tomu aby sa skúsili na problém alebo udalosť pozrieť očami toho druhého. Otázky, ktoré môžeme klásť:

• Ako by si sa cítil, keby si bol na jej mieste?
• Skús si predstaviť, že by si to spravil ty…
• Urobil by si niečo inak?

Niekedy aj napriek nášmu najlepšiemu úsiliu má dieťa problém zaujať perspektívu niekoho iného. Keď sa to stane, skúste si krok po kroku prejsť jeho správanie a to, ako ovplyvnilo druhú osobu. Neskôr sa emócie ustália a potom prediskutujte, ako možno situáciu lepšie riešiť a začnete napredovať.

3. Relaxácia

Ide o jednoduchú relaxácia, ktorú môžete spolu s dieťatom praktizovať. Ak je dieťa vystrašené alebo neisté, dá mu čas na to, aby si premyslelo ďalšie kroky. Hlboké uvoľnené dýchanie nám pomôže upokojiť sa, pozrieť na veci z iného uhla pohľadu.

Cieľom je, aby dieťa samé zvládlo vlastné upokojenie, keď sa ocitne v stresovej situácii. Dieťaťu môžeme hovoriť napr.: „Zavri oči a sústreď sa na dýchanie. Nemusíš nič robiť, len pokojne dýchať. Pomysli si na more s obrovskými vlnami. Nazbieraj pokoj a silu pri nádychu a každým výdychom sa zbav úzkosti a strachu.”

4. Citové hodiny

Niekedy z detí veľmi ťažko dostaneme informáciu o tom, ako sa cítia. U tých starších sa pridávajú rôzne obavy a zábrany, prečo nerozprávajú o svojich pocitoch. Dieťaťu môžeme pomôcť tak, že spoločne zostrojíme citové hodiny. Hodiny budú ukazovať ako sa má, čo ho trápi, z čoho sa teší. Z kartónu vyrežeme kruh a hodinové ručičky. Kruh rozdelíme na políčka, ktoré vyfarbíme každé inou farbou. Každá farba bude predstavovať inú emociu.

Dieťa si samo povie, koľko políčok vytvorí, aké farby použije a tiež to, ktorá farba ktorému pocitu patrí. Je už potom na našom umení, ako sa dieťaťa pýtame na dôvody, ktoré vedú k jeho aktuálnemu prežívaniu.

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.