Bezpečnosť na internete (rodičovská téma)

Ako deti naučiť opatrnosti na internete? Tipy na aktivity s deťmi.

Dnešné deti majú urýchlený prístup k vymoženostiam modernej spoločnosti. Získať odpoveď na akúkoľvek otázku im nerobí žiadny problém. Rýchla komunikácia s kamarátmi alebo rodinou je už pre ne samozrejmosťou. Nikdy predtým to deti nemali také jednoduché.

Je to veľkolepé, ako nám technológie pomáhajú. Avšak, na druhej strane to prináša aj množstvo nebezpečných aspektov. Mnohé z nich si neuvedomujeme ani my dospelý, ktorí už máme skúsenosti. Deti nevedia filtrovať určité veci, s ktorými sa na voľnom internete môžu stretnúť. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby sme sa s deťmi o témach rozprávali a vysvetľovali si, ako internet funguje.

Deťom by sme sa mali priblížiť pomocou úprimných diskusií. Naučiť ich, čo je to etiketa a zdôrazňovať, že sa na nás môžu vždy obrátiť. Aj v prípade, ak sa deje online niečo zvláštne. Dôležité je rozvíjať v nich kritické myslenie a oboznámiť ich so základnými princípmi používania internetu.

Tipy na tematické aktivity s deťmi (8-12 rokov):

Nebezpečný obsah

Urobte si spoločný brainstorming nápadov na tému: Odkiaľ pochádzajú informácie, ktoré sú na internete?

Deti píšu nápady na lepiace farebné kartičky a lepia ich vedľa seba. Všetci môžu medzi sebou komunikovať o nápadoch, ale nikto nemôže povedať, že niekoho nápad je „zlý“ alebo „nesprávny“. Deťom nedáme ihneď správnu odpoveď. Dôležité je, rozvíjať všetky nápady ďalej (podľa pravidiel brainstormingu).

Následne sa s deťmi porozprávame o tom, ako všetci ľudia môžu tvoriť obsah internetu. A aj z tohto dôvodu, nie všetko, čo nájdu online, musí byť pravdivé.

Kyberšikanovanie

Spolu s deťmi napíšeme niekoľko textových správ na papier. Témou bude oblečenie, niektoré správy budú pozitívne (pochválenie) a iné negatívne (nepríjemné, zosmiešnenie). Správy píšeme anonymne tak, aby sme nevedeli kto-čo napísal.

Pre príklad: Prečo nosíš babské veci? To máš po sestre? Ja by som sa na tvojom mieste hanbil. Dnes ti oblečenie vôbec neladí. A tie topánky nemyslíš vážne. Alebo: Máš krásne šaty! Sú nové? a pod. 

Všetky správy zmiešame a deti si vylosujú jednu zo správ. Potichu si správu prečítajú a povedia akoby sa cítili, ak by im niekto túto správu poslal. Môžete si zahrať aj scénky o tom, ako by situácia so správami mohla prebiehať. Ostatní môžu hádať, akú správu mohlo dieťa dostať. Diskutujte o tom, aké gestá môžu obsah nepríjemnej správy prezrádzať a ako sa obeť môže cítiť. Dôležité je, aby deti počas aktivity pochopili správanie obete a aj agresora. Odniesli si skúsenosť do online sveta a v budúcnosti sa nestali súčasťou šikany. 

Nadmerné používanie internetu

Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo ich baví na internete, počítačoch a mobiloch. Ako tam trávia čas a ako dlho?

Vysvetlite deťom, že okrem úžitku to na nás môže pôsobiť aj negatívne. Porozprávajte sa o tom, že nadmerné trávenie času na zariadeniach patrí k nelátkovým závislostiam. Závislosť je opakujúci vzorec správania, ktoré človeku prináša potešenie, úžitok alebo úľavu, ale zároveň mu škodí. Aktivita sa stáva drogou, človek potrebuje neustále “dávku”.

Pripravte si spoločne plagát s témou prečo je dôležité tráviť čas mimo internetu. Pýtajte sa detí, čo je vonku lepšie? Čo nezažiješ na internete?

Úlohou detí je zamyslieť sa a zakresliť svoje odpovede na plagát. Výsledkom diskusií by mal byť plagát plný nápadov na trávenie voľného času (inak ako pri počítači). Dieťa by sa malo naučiť prečo je dôležité vyvažovať čas online a offline.

Pre dospelých odporúčame aplikáciu na android, kde si môžete sami urobiť test internetovej závislosti. Aplikácia vám bude merať čas strávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Nastaviť si môžete aj časovú stopku. Samotnú aplikáciu môžete nainštalovať aj deťom.

Najdôležitejšie pri výchove detí je byť im správnym vzorom. To sa týka aj všetkého s internetom spojeného. Aj nášho času stráveného na smartfóne alebo inom zariadení. 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.