Prečo klameme?

Čo sa skrýva za našimi klamstvami? Ako často klameme? A vôbec prečo?

Klamstvo. Stretávame sa s ním pomerne často. Poznáme malé bezvyznamné klamstvá, ale aj veľké a neodpustiteľné klamstvá. V rámci spoločenských noriem je dokonca istý typ klamania tolerovaný. V prípade ako prikrášlenie situácie alebo zamlčanie menšej skutočnosti, to neberieme príliš vážne.

Ak ide o veľké klamstvo sme vyvedení z miery, môžeme na neho reagovať následným hnevom alebo smútkom. Človeku, ktorý nám raz klamal už nedôverujeme ako pred tým. Prichádza o dôveryhodnosť a stráca v našich očiach rešpekt. 

Čestnosť a pravdovravnosť pokladalo ľudstvo za najvyššie hodnoty už storočia pred nami.

Avšak, klamstvo je votkané do našej podstaty natoľko, že by bolo pravdivé povedať, že klamať je ľudské. Schopnosť klamať je pre nás rovnako dôležitá ako naša potreba dôverovať druhým. 

Psychológovia zistili, že deti začínajú klamať už vo veku 2 rokov. Niektorí odborníci považujú klamstvo za vývinový míľnik. Nakoľko klamstvo vyžaduje plánovanie, pozornosť a schopnosť vidieť situáciu z perspektívy niekoho iného, aby s nimi mohol “manipulovať”. Deti taktiež pomocou klamstva testujú svoju nezávislosť.

Ako je to s nami staršími?

Môžeme povedať, že klameme na bežnej báze. Šírime informácie, o ktorých ani nevieme či sú pravdivé. A občas si vymýšľame, aby niečo vyzeralo lepšie. Niekedy klameme s plným vedomím a inokedy ani nevieme prečo

Psychologička Bella DePaulo, vo výskume zistila, že ľudia klamali v priemere raz alebo dvakrát denne. Väčšina klamstiev, ktoré vyslovili bola neškodná, ich cieľom bolo skryť vlastné nedostatky alebo chrániť city druhých. Ďalšie klamstvá boli výhovorky.

Môžeme teda klamať z viacerých dôvodov. Napríklad aj preto, že:

  • si chceme zlepšiť svoj výzor navonok – to, ako na niekoho pôsobíme.
  • chceme schovať svoje zlé správanie alebo niečo čo sme vykonali.

Záleží aj na vonkajších podmienkach kedy a ako často klameme.

Výskumy ukazujú, že s väčšou pravdepodobnosťou klameme, keď si to dokážeme zdôvodniť. Keď sme vystresovaní a unavení, alebo keď vidíme, že ostatní sú tiež nečestní.


Z psychologického hľadiska je menej pravdepodobné, že budeme klamať, ak si myslíme, že nás ostatní pozorujú. Taktiež, môžeme ísť druhým za príklad a inšpirovať ich k pravdovravnosti. Ak budú iní vidieť, že konáme a komunikujeme čestne budú aj oni ochotnejší zdieľať pravdu.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.