Kritické myslenie: spôsob, ako rozlíšiť pravdu od hoaxu 

Čo je pravda a čo konšpiračná teória? Nauč sa ich odlíšiť prostredníctvom kritického myslenia.

Každý z nás je dennodenne zavalený množstvom informácií. Aj napriek tomu, že mnohí sa snažia minimalizovať čas strávený pri sledovaní spravodajstva v televízii alebo online, mozog je preťažený. Je čoraz náročnejšie vyhodnotiť, ktorá informácia je pravda a ktorá hoax.

Už dávno neplatí, že pravda je všetko, čo povie učiteľ v škole alebo všetko, čo zaznie v spravodajstve. Je nevyhnutné naučiť sa neveriť všetkému, čo počuješ. Naučiť sa, ako si relevantné informácie vyhľadať, vyhodnotiť ich a urobiť si vlastný názor. Snažiť sa porozumieť veciam zo širšej perspektívy. Nebáť sa ísť proti hlasu väčšiny, pretože nie vždy má väčšina pravdu. Aj keď ju, samozrejme, môže mať.

Nevieš, ako na to? Pomôže ti kritické myslenie.

Čo robiť, keď sa nudíš?

Kritické myslenie má niekoľko dôležitých zásad. Je o tom, že keď sa dozvieš nejakú informáciu alebo si prečítaš nejaké tvrdenie, alebo výsledky štúdie, nestačí ti to a snažíš sa dozvedieť viac. Jednoducho ideš do hĺbky. Pritom neberieš do úvahy iba jeden pohľad na daný problém, ale snažíš sa pochopiť názory (tvrdenia, štúdie…) viacerých. Okrem toho si posvietiš aj na kvalitu zdroja, napríklad vzdelanie a kariéru toho, kto dané informácie podáva. Tu to však nekončí. Pri rozlišovaní pravdy od konšpiračnej teórie je dôležité, aby si bral do úvahy aj vlastné myšlienky, vedomosti, skúsenosti či intuíciu. Iba tak máš šancu dopracovať sa k pravde.

Zdá sa ti to príliš zložité? Kritické myslenie nie je záležitosťou jednej prečítanej knihy alebo absolvovania prednášky, je to práca na celý život. Bohužiaľ, v škole sa kriticky myslieť nenaučíš, a tak to musíš vziať do vlastných rúk.

Praktický tip: Začať môžeš napríklad knihou Moc faktov (Tatran, 2019) alebo Sila rozumu v bláznivej dobe, Manuál kritického myslenia od Jána Markoša (N Press, 2019).

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.