Žiarlivosť: dôkaz lásky, alebo psychický problém? 

Žiarlivosť ti umožňuje nebrať druhého ako samozrejmosť. Ak sa vymkne spod kontroly a stáva sa prehnanou, je to problém. Ako prekonať žiarlivosť?
Nekontrolovaná žiarlivosť je toxická pre vzťah. V zdravom vzťahu sú si obaja partneri rovní, v toxickom partnerstve sa menia na dozorcu a väzňa. Z evolučného hľadiska je určitá miera žiarlivosti namieste, pretože vzťahu pomáha prežiť. To znamená, že v akceptovateľnej miere je pre vzťah pozitívnou. Ak sa stane neprimeranou, je to problém.

Ako zistiť, kde je hranica medzi zdravou a toxickou žiarlivosťou?

Na internete nájdeš viacero testov žiarlivosti, ktoré ti prezradia, či je žiarlivosť problémom tvojho vzťahu. Okrem toho existuje niekoľko signálov, kedy by si mal zbystriť pozornosť.

Neveríš partnerovi, keď s tebou nie je? Cítiš ohrozenie, keď rozpráva o niekom inom, napríklad o atraktívnom dievčati z vedľajšieho vchodu? Kontroluješ ho častými telefonátmi alebo sledovaním sociálnych sietí? Podozrievaš ho z nevery? Obviňuješ ho z toho, čo neurobil? Nechceš, aby sa stretával s kamarátkou z detstva? Ak si odpovedal kladne, máš na čom popracovať.

Príčiny žiarlivosti

Jednou z najčastejších príčin žiarlivosti je nízka miera sebalásky. Ak si si vedomý svojej hodnoty a jedinečnosti, prijímaš sa so svojimi silnými a slabšími stránkami, nemáš dôvod neprimerane žiarliť. Žiarlivosť teda vychádza zo zlého sebaobrazu, vlastnej neistoty, strachu z opustenia či túžby po kontrole.

Ako prekonať žiarlivosť?

Prvým krokom k zmene je uvedomiť si, že máš problém a chceš ho riešiť. Následne sa pokús zistiť príčinu svojej žiarlivosti.

Porozprávaj sa o tom so svojím partnerom a požiadaj ho o pomoc. Pokúste sa spoločne vytvoriť si atmosféru dôvery. Samozrejme, rovnako dôležité je začať pracovať na zdravej sebaláske, pretože druhých môžeš milovať iba do takej miery, do akej miluješ seba.

Mám žiarlivého partnera. Čo s tým?

Ak žiješ vo vzťahu so žiarlivcom, je vhodné rozobrať situáciu nielen s ním, ale aj s treťou osobou, ktorá je nezávislá, napríklad s dobrým psychológom. Ten vidí veci s nadhľadom a dokáže ťa naviesť na cesty a spôsoby, ako problém riešiť.

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.