Očakávania, ktoré ťa ničia a ani o tom nevieš

Často ti príde, že tvoje výkony nie sú dostatočné? Že nič, čo urobíš nie je dosť dobré? Máš pocit, že by si mal robiť viac? Myslíš si, že život by mal byť fér?

V slovenčine používame slovo očakávanie ako „predpoklad, že sa niečo stane.“ V anglickom jazyku ho môžeme definovať ako „pocit, že sa v budúcnosti stane niečo dobré.“ Ako vidíme, očakávania znamenajú, že sa má podľa nás niečo stať – možno predpokladáš, že dostaneš dobrú známku, že ti v práci viac zaplatia alebo že si tvoj kamoš zavolá, ako sa máš, keď sa pár dní nevidíte. Akonáhle sa naše očakávanie splní sme spokojní a všetko je v poriadku. Lenže čo ak sa tvoje očakávanie nenaplní? Čo ak sa stane presný opak? Očakávanie sa tak môže stať účinným zabijakom šťastia.

Predpoklady a domnienky

Nejeden človek si myslí, že všetci ostatní vidia svet rovnako ako on. Predpokladáme a očakávame, že ostatní rozmýšľajú ako my, správajú sa na základe rovnakých motívov a tak tiež nás hodnotia rovnako ako my hodnotíme ich. V dôsledku toho sa častokrát bojíme byť sami sebou, hráme sa niekoho iného, či ohovárame. Každý človek však myslí, vníma a hodnotí veci inak než ty. V skutočnosti sme často zaskočení a neskôr sklamaný odlišným vnímaním a správaním iných ako sme očakávali.

Ako ti očakávania škodia?

Očakávania ovplyvňujú naše emócie, myšlienky a aj ďalšie správanie.

Po nenaplnenom očakávaní prichádzajú miesto uspokojenia negatívne emócie ako sklamanie, smútok, frustrácia či hnev.

Keď máme dojem, že nespĺňame normy a očakávania rodičov či spoločnosti, vplýva to rovno na zníženie našej sebadôvery a sebahodnoty. Neustále sa porovnávame so sociálnymi sieťami a druhými ľuďmi, kvôli čomu môžeme jednoducho nadobudnúť dojem, že nie sme dosť dobrý a očakávame od seba stále viac.

Ak sa očakávanie týkalo, určitej osoby, tak negatívne emócie môžu predstavovať prekážku aj vo vašom vzťahu. Častokrát sa stane, že jeden je sklamaný a hnevá sa na druhého, avšak ten ani nevie o čo ide.

Praktický tip: Mať očakávanie je ľudské a čas od času sa určite stane, že tvoji kamaráti nesplnia niečo, čo je pre teba samozrejmosťou. Keď si uvedomíš, že tvoj hnev pramení práve z nesplneného očakávania, hneď to kamošom povedz. Ich vysvetlenie, prečo sa zachovali a spravili alebo nespravili, čo si očakával, ti pomôže pochopiť, že to nemysleli zle, vďaka čomu môžeš jednoduchšie nechať ísť všetky emócie.

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.