Festival Tbiliská na hranie

Ďalšia sobota plná zábavy je za nami. Tentokrát sme sa na pozvanie Metropolitného inštitútu Bratislavy  zúčastnili festivalu Tbiliská na hranie, kde sme mali vlastný stánok s hrami, náramkami a odznakmi. Odznakovač trochu štrajkoval, no napriek tomu sme ho spoločne opravili a kopa z vás si odniesla tie najkrajšie odznaky, ale aj krásne korálkové náramky.

Táto sobota však nebola len o hraní sa, ale najmä o bezpečnosti a ceste do školy. Naše rozhovory s vami sa často motali práve okolo chýbajúcich prechodov a rýchlo jazdiacich áut, ktoré znepríjemňujú najmä rannú cestu do školy. Rozprávali sme sa aj s vašimi rodičmi, o ich postoji k tomu, od akého veku vás ako svoje deti pustili samé do školy.

Festival bol súčasťou projektu Ulice pre deti, ktorý MIB realizuje a ktorého časťou je aj výstavba priebežného chodníka na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho. Vylepšenia v blízkosti ZŠ Tbiliská pomôžu k tomu, aby ste z tejto školy mali po ceste na vyučovanie viac bezpečia a bez rizika mohli ísť do školy pešo.

Naša účasť na podujatí bola podporená z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež